Leidinggeven

 Onze aanpak m.b.t. corona om je veilig een consult, coaching, cursus of assessment te laten volgen: de cursusgroepen zijn nooit groter  dan 5 personen, bij meer personen gebruiken  we een andere locatie, wij stellen mondkapjes beschikbaar als onze klant dat wenst, de consultant/coach/trainer draagt mondkapjes als de klant daar prijs op stelt; bij onze cursussen is één op één les mogelijk tegen geringe meerprijs; consults, coaching en cursussen kunnen online plaatsvinden; voor het overige hanteren wij de RIVM richtlijnen.


Cursus Leidinggeven Nieuwe Stijl

Deze cursus is voor (beginnende) leidinggevenden die (opnieuw) kennis willen nemen van de essenties van het leidinggeven. Je opdracht is immers het optimale uit je medewerkers/team te halen? Hoe kun je je medewerkers intrinsiek motiveren? Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun prestaties? Dat zij zich beseffen dat zij een onmisbare schakel zijn in de organisatieketting? Dat zij mee gaan in continue) veranderingen? En dat ze zich prettig voelen in hun werk? Hoe realiseer je dat? Dat is nu precies wat je leert. De workshop is aangevuld met de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van de 21st century skills (toekomst-competenties). De inhoud is vooral heel praktisch toepasbaar.

Je leert:
- de essenties van het leidinggeven
- technieken/vaardigheden voor optimale feedback;
- de ‘moeilijke’ gesprekken: correctie-/discipline-/conflicthanteringsgesprek;
- je medewerkers intrinsiek te motiveren: “de juiste snaar te raken”
- onderdelen als :empathie, jezelf kennen, kwetsbaar durven opstellen zonder gezichtsverlies,warme communicatie


 Cursusdata 2020


 Cursus Adviesvaardigheden

In deze cursus krijg je goed zicht op de functie en rol van adviesvaardigheden en de adviesstijlen. Ook leer je omgaan met weerstanden en het ombuigen van bezwaren en krijg je inzicht in hoe je het beste je advies kunt presenteren.

Je krijgt de psychologische inzichten hoe effectief te communiceren en een ‘klik’ te maken met diegene die jij adviseert.Je bouwt vertrouwen en geloofwaardigheid op als adviseur. Je hebt kennis van communicatie processen en vaardigheden. Je kunt omgaan met weerstand en lastige situaties.je kunt mensen ‘lezen’

 


Cursusdata 2020

 


Cursus Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Je krijgt duidelijkheid over het verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken. Tevens wordt duidelijk uitgelegd hoe de procedures dienen te lopen, wat rechten en plichten zijn van beoordelaar en beoordeelde. Waar moet je aan denken bij de voorbereidingen voor de gesprekken. Op welke wijze geef je een optimale feedback als de evaluaties iets minder goed zijn. Hoe hou je de te beoordelen medewerker positief en gemotiveerd?

Resultaat
- je bent veel beter in staat de voorbereidingen te treffen
- beter inzicht in de procedurele handelingen
- je kunt op de juiste wijze de competenties beoordelen
- optimaal feedback kunnen geven bij mindere prestaties
- optimaal communiceren met de bijbehorende randvoorwaarden


Cursusdata 2020

 

Cursus Efficiënt Vergaderen en Werkoverleg


Vergaderen en werkoverleg hebben kost (ook) geld. Hoe effectief heb je die soorten van overleg. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de notulen gelezen heeft, op tijd is en goed voorbereid. Let je voldoende op de resultaten van je voorzittersrol. Moet je eigenlijk altijd wel voorzitten? Wat zijn de nieuwe vergader en overleg mogelijkheden? Hoe communiceer je effectief tijdens een vergadering en hoe controleer je dat. Hoe werkt een vergadering of werkoverleg procedureel?

Resultaat
- je bent veel beter in staat de voorbereidingen te treffen
- beter inzicht in de noodzakelijk procedurele handelingen
- je kunt op de juiste wijze voorzitten
- je kunt iedere deelnemer optimaal bij het overleg betrekken
- optimaal communiceren met de bijbehorende randvoorwaarden
- inzicht verkrijgen in de nieuwe manieren van vergaderen en overleg voeren


Cursusdata 2020